Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2020 - 2021

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2021

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2021

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo định hướng nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông, làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần tự chủ tuyển sinh. Dựa trên định hướng đó, Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia 2021 – Môn Toán nằm trong “Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2021” được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và xuất bản nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ôn tập và rèn luyện cấp thiết cho các em học sinh lớp 12 khoá 2020 – 2021, chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2021.

DANH MỤC BỘ ĐỀ 2021

CẤU TRÚC BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2021 – MÔN TOÁN:

Từ năm 2017, đề thi THPT Quốc gia môn Toán được chuyển từ dạng tự luận sang dạng trắc nghiệm khách quan tạo nên nhiều thay đổi trong cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh, để giúp các em có những kiến thức cơ bản về bài thi trắc nghiệm môn Toán, có tâm lý tốt và chủ động trong kế hoạch ôn tập, Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 môn Toán sẽ xoay quanh cách tư duy để giải quyết bài toán, cách thực hiện bài thi trắc nghiệm, phân tích những lỗi sai và gợi ý những bí quyết để giúp các em làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả, với các phần:

Phần 1: Giới thiệu cấu trúc đề thi – Định hướng ôn tập và hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm Trung học phổ thông Quốc gia môn Toán năm 2021.

1. Cần học và ôn tập như thế nào?

–  Nắm chắc kiến thức cơ bản – Hệ thống hóa kiến thức

–  Sử dụng bản đồ tư duy

– Thay đổi cách học và tư duy

– Ghi nhận những lỗi sai của mình

2. Cách tư duy để giải quyết bài toán

–  Quan sát và phân loại

–  Định hướng và phương pháp

– Giải trực tiếp và kiểm tra kết quả

3. Làm bài thi trắc nghiệm như thế nào?

4. Những lỗi thường gặp khi làm bài thi

5. Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm

Phần 2: Hệ thống đề thực hành luyện tập và gợi ý – hướng dẫn đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Toán năm 2021

1. Hệ thống đề thực hành luyện tập

2. Bài giải và đáp án

DANH MỤC BỘ ĐỀ 2021

CẤU TRÚC BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2021 – MÔN NGỮ VĂN:

Phần 1: Giới thiệu cấu trúc đề thi – Định hướng ôn tập và hướng dẫn cách làm bài thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Ngữ văn năm 2021

I. Cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Ngữ văn

II.  Định hướng ôn tập và hướng dẫn cách làm bài thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 môn Ngữ văn

Phần 2: Hệ thống đề thực hành luyện tập và gợi ý – hướng dẫn đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Ngữ văn năm 2021

1. Hệ thống đề

2. Gợi ý – hướng dẫn

 

CẤU TRÚC BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 – MÔN TIẾNG ANH

Để giúp các em có những kiến thức cơ bản về bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh, có tâm lý tốt và chủ động trong kế hoạch ôn tập, bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 môn tiếng Anh sẽ xoay quanh cách tư duy, cách thực hiện bài thi trắc nghiệm, phân tích những lỗi sai và gợi ý những bí quyết để giúp các em làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả, với các phần:

Phần 1: Phương pháp làm bài thi

1. Thi trắc nghiệm

2. Đề thi và bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh

3. Những điều thí sinh cần lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm

4. Cấu trúc đề thi trắc nghiệm THPT môn tiếng Anh, những kiến thức và kỹ năng cần thiết

Phần 2: Hệ thống đề ôn luyện

Phần 3: Đáp án

DANH MỤC BỘ ĐỀ 2021

CẤU TRÚC BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2021 – KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Để giúp các em có những kiến thức cơ bản về bài thi trắc nghiệm các môn KHTN, có tâm lý tốt và chủ động trong kế hoạch ôn tập, bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 môn KHTN (gồm 2 cuốn 1 và 2) sẽ xoay quanh cách tư duy, cách thực hiện bài thi trắc nghiệm, phân tích những lỗi sai và gợi ý những bí quyết để giúp các em làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả, với các phần:

Phần 1: Giới thiệu Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm Trung học phổ thông Quốc gia các môn KHTN năm 2021

– Hướng dẫn cụ thể về phương pháp làm bài thi trắc nghiệm các môn KHTN (lưu ý ôn tập, bí quyết làm bài)

– Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Vật lý

– Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học

– Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Sinh học

Phần 2: Các đề ôn luyện kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia các môn KHTN năm 2021

1. Hệ thống đề thực hành luyện tập (được biên soạn theo đúng mức độ, cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi đề gồm 40 câu trắc nghiệm được phân theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

2. Bài giải và đáp án

DANH MỤC BỘ ĐỀ 2021

CẤU TRÚC BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2021 – KHOA HỌC XÃ HỘI

Để giúp các em có những kiến thức cơ bản về bài thi trắc nghiệm các môn KHXH, có tâm lý tốt và chủ động trong kế hoạch ôn tập, bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 môn KHXH (gồm 2 cuốn 1 và 2) sẽ xoay quanh cách tư duy, cách thực hiện bài thi trắc nghiệm, phân tích những lỗi sai và gợi ý bí quyết để giúp các em làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả, với các phần:

Phần 1: Giới thiệu Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm Trung học phổ thông Quốc gia các môn KHXH năm 2021

1. Hướng dẫn chung về quy chế thi trắc nghiệm

2. Hướng dẫn cụ thể về phương pháp làm bài thi trắc nghiệm các môn KHXH:

– Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử

– Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lý

– Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục Công dân

Phần 2: Các đề ôn luyện kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia các môn KHXH năm 2021

1. Hệ thống đề thực hành luyện tập

2. Bài giải và đáp án

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2021 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, còn bao gồm Bộ đề luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 các môn Ngữ văn, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, giúp các em và các bậc giáo viên, phụ huynh dễ dàng định hướng và xây dựng kế hoạch học tập và ôn luyện phù hợp, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đại học năm 2021

Bạn đọc có thể tìm mua sách tại:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

363 Hưng Phú, P9, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39.540.600 – (028) 39.540.601 – (028) 39.540.602.

Email: kinhdoanh@sgd.edu.vn

DANH MỤC BỘ ĐỀ 2021

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2020 - 2021

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia 2020 – 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>