Sống đẹp và những câu chuyện bổ ích

Sống đẹp là nếp sống của một con người có phẩm chất đạo đức tốt, biết hi sinh và cống hiến, biết hòa mình và có trách nhiệm với cộng đồng, với tập thể, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn Xem chi tiết »

BỘ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

Bộ sách Giáo dục an toàn giao thông gồm 5 tập dành cho học sinh Tiểu học được biên soạn với nội dung và hình thức phong phú. Nội dung được hình ảnh hoá một cách sinh động, gắn với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, được biên soạn riêng cho từng lớp, mỗi lớp. Xem chi tiết »

BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CNGD

Bộ sách sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng viết ngày một tốt hơn.Bên cạnh đó, các kĩ năng như đọc, kiến thức ngữ âm, luyện các bài tập chính tả, luật chính tả,... cũng được luyện tập. Hệ thống các bài tập thực hành tương ứng với các bài trong sách giáo khoa sẽ thuận lợi, dễ dàng để các em học sinh sử dụng. Xem chi tiết »

 
LOGO

BÁO CÁO SOÁT XÉT 6 THÁNG 2018

BCTC SOAT XET 6 THANG 2018 SGD-signed

BCTC SOAT XET 6 THANG 2018 HOP NHAT-signed

LOGO

TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG DAU NAM 2018

244 BC TINH HINH QUAN TRI 6 THANG DAU NAM-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY II-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY II-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2018

BCTC Q2-2018 signed

LOGO

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

CONG BO HOP DONG KIEM TOAN-signed

LOGO

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 95/2017/TT-BTC

Điều lệ Công ty 2018 (signed)

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY I-2018 HOP NHAT

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2018

BCTC QI-2018 signed

LOGO

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU EBS

TB GIAO DICH CO PHIEU signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

92 – BB – NQĐHĐCĐ 2018

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn