Tag Archives: lương thế vinh

Trạng Lường Lương Thế Vinh

Trạng Lường Lương Thế Vinh

LƯƠNG THẾ VINH (1442 – ?)

Lương Thế Vinh là người làng Cao Hương, huyện Thiên Bản (thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ngày nay).

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn