Tag Archives: Sử học

Lê Văn Hưu - Nhà sử học lỗi lạc

Lê Văn Hưu – Nhà sử học lỗi lạc

LÊ VĂN HƯU (1230-1322)

Lê Văn Hưu là nhà Sử học đầu tiên của nước ta. Quê ông ở làng Thần Hậu, nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn