TL ôn thi Ngữ Văn

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 THEO HƯỚNG TĂNG TÍNH THỰC TIỄN VÀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh bắt đầu đổi mới cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 từ năm học 2018-2019. Nhằm phục vụ kì thi tuyển sinh năm 2019-2020, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xuất bản và phát hành bộ sách Tài liệu ôn thi vào lớp 10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức – môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Bộ sách Tài liệu ôn thi vào lớp10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức – môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.
Bộ sách Tài liệu ôn thi vào lớp10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức – môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức được biên soạn tái bản chỉnh lí bổ sung trên giấy trắng và in theo kế hoạch xuất bản mới nhất 2020. Bộ sách bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, hướng đến phát triển năng lực học sinh, kết cấu nội dung xúc tích, dễ tiếp thu làm giảm việc phải ghi nhớ của học sinh. Mỗi cuốn gồm 3 phần: Kiến thức trọng tâm, các dạng thường gặp, một số đề học sinh luyện tập và đặc biệt được bổ sung các đề thi mang tính thực tiễn, sự kiện xã hội.

Bộ sách không những đáp ứng yêu cầu đổi mới mà còn bám sát chuẩn kiến thức chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo hướng tích hợp và phát triển năng lực học sinh.

Chúng tôi hy vọng Tài liệu ôn thi vào lớp 10 – Theo hướng tăng tính thực tiễn và tích hợp kiến thức hữu ích giúp các em học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kì thi tuyển vào lớp 10 năm 2020.

Bạn đọc có thể tìm mua sách trực tiếp tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh và các Công ty CP Sách – TBTH địa phương.

  • Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
  • Liên hệ: (028) 39.540.590 – (028) 39.540.601 – (028) 39.540.602

TL ôn thi Tiếng Anh TL ôn thi Ngữ Văn TL ôn thi Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>