CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KÌ

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2020

BCTC QIII-2020 SGD signed

BCTC QIII-2020 HOP NHAT signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2020

BCTC ban nien soat xet 2020 SGD signed

BCTC hop nhat ban nien soat xet 2020 signed

logo SGD chot

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 & DANH SÁCH CĐL, CĐNN

BC TINH HINH QUAN TRI 6 THANG 2020 signed

152 DANH SACH CĐNN, CĐL signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II-2020

BCTC HOP NHAT QUY II-2020 signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2020 SGD

BCTC QUY II-2020 SGD signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2020

BCTC QUY I-2020 SGD signed

BCTC QUY I-2020 HOP NHAT signed

Print

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BAO CAO THUONG NIEN 2019 signed

Print

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 HỢP NHẤT

BCTC NAM 2019 HOP NHAT signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 SGD

BCTC NAM 2019 SGD signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q4-2019, BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ DANH SÁCH CĐ LỚN, CĐ NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

BCTC SGD QUY IV-2019 signed

BCTC HOP NHAT QUY IV-2019 signed

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019 signed

27 DS CO DONG LON, CD NHA NUOC signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn