GIỚI THIỆU

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH
Điện thoại : 028.39540600 – 39540601 – 39540602 – 39540588
Fax: 028.39540598 – 39540599
Website: www.sgd.edu.vn

1. Quá trình thành lập

Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (nay là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Vốn điều lệ: 41.370.000.000 đồng.

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SGD.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị thành viên trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Công ty chuyên in và phát hành các sản phẩm giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, là đơn vị phát hành sách tham khảo lớn nhất khu vực phía Nam với hàng trăm đại lí là các Công ty Sách – TBTH, Nhà sách, Cửa hàng sách… phân bố rộng khắp các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Ngoài ra Công ty còn in và phát hành ấn phẩm, văn hóa phẩm của các NXB khác.

- Kinh doanh văn phòng phẩm; thiết bị phục vụ giảng dạy; đồ chơi, đồ dùng mang tính giáo dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>