Sống đẹp và những câu chuyện bổ ích

Sống đẹp là nếp sống của một con người có phẩm chất đạo đức tốt, biết hi sinh và cống hiến, biết hòa mình và có trách nhiệm với cộng đồng, với tập thể, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn Xem chi tiết »

BỘ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

Bộ sách Giáo dục an toàn giao thông gồm 5 tập dành cho học sinh Tiểu học được biên soạn với nội dung và hình thức phong phú. Nội dung được hình ảnh hoá một cách sinh động, gắn với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, được biên soạn riêng cho từng lớp, mỗi lớp. Xem chi tiết »

BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CNGD

Bộ sách sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng viết ngày một tốt hơn.Bên cạnh đó, các kĩ năng như đọc, kiến thức ngữ âm, luyện các bài tập chính tả, luật chính tả,... cũng được luyện tập. Hệ thống các bài tập thực hành tương ứng với các bài trong sách giáo khoa sẽ thuận lợi, dễ dàng để các em học sinh sử dụng. Xem chi tiết »

 
LOGO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BAO CAO THUONG NIEN 2018 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 2 – THÁNG 3/2019

67 NGHI QUYET HDQT LAN 2 – THANG 3 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

64 NQ ĐHĐCĐ 2019 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BCTC NĂM 2018 SGD-signed

BCTC NĂM 2018 HN-signed

LOGO

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ HĐQT&BKS VÀ CÁC BIỂU MẪU

QUY ĐỊNG ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ

THƯ ỨNG CỬ HĐQT

THƯ ỨNG CỬ BKS

THƯ ĐỀ CỬ HĐQT

THƯ ĐỀ CỬ BKS

DS ĐỀ CỬ HĐQT

DS ĐỀ CỬ BKS

LOGO

CÁC VĂN BẢN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ 2019

45 BC KẾT QUẢ SXKD

44 BC HOAT ĐỘNG HĐQT

BÁO CÁO BKS

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY IV-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2018 & BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY 2018

BCTC QUY IV-2018 CTyMe-signed

25 BC TINH HINH QUAN TRI CTY 2018-signed

LOGO

ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT T1-2019

NGHI QUYET T1-2019 (dinh chinh)-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2019

06 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI LAN 1-signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn