Sống đẹp và những câu chuyện bổ ích

Sống đẹp là nếp sống của một con người có phẩm chất đạo đức tốt, biết hi sinh và cống hiến, biết hòa mình và có trách nhiệm với cộng đồng, với tập thể, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn Xem chi tiết »

BỘ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

Bộ sách Giáo dục an toàn giao thông gồm 5 tập dành cho học sinh Tiểu học được biên soạn với nội dung và hình thức phong phú. Nội dung được hình ảnh hoá một cách sinh động, gắn với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, được biên soạn riêng cho từng lớp, mỗi lớp. Xem chi tiết »

BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CNGD

Bộ sách sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng viết ngày một tốt hơn.Bên cạnh đó, các kĩ năng như đọc, kiến thức ngữ âm, luyện các bài tập chính tả, luật chính tả,... cũng được luyện tập. Hệ thống các bài tập thực hành tương ứng với các bài trong sách giáo khoa sẽ thuận lợi, dễ dàng để các em học sinh sử dụng. Xem chi tiết »

 
LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

92 – BB – NQĐHĐCĐ 2018

LOGO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 SGD

BAO CAO THUONG NIEN 2017-signed

LOGO

CÁC VĂN BẢN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

71 KET QUA SAN XUAT KINH DOANH 2017

72 TONG KET HOAT DONG KIEM SOAT

73 BC HOAT DONG CUA HDQT

74 TO TRINH CAC NOI DUNG BIEU QUYET

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BCTC NAM 2017 SGD-signed

BCTC NAM 2017 HOP NHAT-signed

LOGO

CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC CỦA UBCKNN

CV CHAP THUAN GIA HAN CONG BO BCTC

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV HỢP NHẤT

BCTC QUY IV HOP NHAT-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2018

29 NQHĐQT LAN 1 – 2018 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017 & BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

BCTC QUY IV-2017 SGD-signed

28

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q3-2017

BCTC HOP NHAT Q3-2017-signed

Bìa sách Đố Kiều, bói Kiều và khảo luận, trao đổi của tác giả Vương Trọng.

Đố Kiều, bói Kiều và khảo luận, trao đổi

Có không ít các nhà văn, nhà thơ từng đặt bút viết về Truyện Kiều nhiều kiểu từ phân tích, bình giảng… Từ lâu trong giới những người mê Truyện Kiều đã hình thành các cách thưởng thức Kiều theo nhiều kiểu khác nhau như bói Kiều, đố Kiều… Xung quanh đó cũng có nhiều khảo luận, trao đổi của nhiều nhà văn nhà thơ về các hình thức “chơi” này trong đó có cuốn Đố Kiều, bói Kiều và khảo luận, trao đổi của tác giả Vương Trọng.

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn