Sống đẹp và những câu chuyện bổ ích

Sống đẹp là nếp sống của một con người có phẩm chất đạo đức tốt, biết hi sinh và cống hiến, biết hòa mình và có trách nhiệm với cộng đồng, với tập thể, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn Xem chi tiết »

BỘ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

Bộ sách Giáo dục an toàn giao thông gồm 5 tập dành cho học sinh Tiểu học được biên soạn với nội dung và hình thức phong phú. Nội dung được hình ảnh hoá một cách sinh động, gắn với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, được biên soạn riêng cho từng lớp, mỗi lớp. Xem chi tiết »

BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CNGD

Bộ sách sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng viết ngày một tốt hơn.Bên cạnh đó, các kĩ năng như đọc, kiến thức ngữ âm, luyện các bài tập chính tả, luật chính tả,... cũng được luyện tập. Hệ thống các bài tập thực hành tương ứng với các bài trong sách giáo khoa sẽ thuận lợi, dễ dàng để các em học sinh sử dụng. Xem chi tiết »

 
LOGO

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN & SOÁT XÉT BCTC NĂM 2019 VỚI AAC

CONG_BO_HOP_DONG_KIEM_TOANsigned

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 HỢP NHẤT

BCTC QUY I-2019 HOP NHAT signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 CỦA SGD

BCTC QUY I-2019 SGD signed

LOGO

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC đính chính

130 GIAI TRINH CHENH LECH signed

LOGO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

GPKD 2019 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3 THÁNG 3-2019

94 NQHĐQT LAN 3 signed

103 TB THAY DOI NHAN SU signed

LOGO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BAO CAO THUONG NIEN 2018 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 2 – THÁNG 3/2019

67 NGHI QUYET HDQT LAN 2 – THANG 3 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

64 NQ ĐHĐCĐ 2019 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BCTC NĂM 2018 SGD-signed

BCTC NĂM 2018 HN-signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn