Tag Archives: NGUYỄN HIỀN

Trạng nguyên 13 tuổi Nguyễn Hiền

Trạng nguyên 13 tuổi Nguyễn Hiền

NGUYỄN HIỀN

Nguyễn Hiền sinh tại làng Dương A, huyện Thượng Hiện, phủ Thiên Trường, nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn