All posts by kinhdoanh

Đường Bác Hồ đi cứu nước

Hồ Chí Minh – một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh – một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối thoại giữa các dân tộc trong giải quyết mâu thuẫn để hợp tác trong một cộng đồng thống nhất với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cao cả.

Continue reading

LUYỆN ĐỌC – TRUYỆN ĐỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Kể truyện là phân môn quan trọng ở bậc Tiểu học giúp các em phát triển kĩ năng đọc diễn cảm, bước đầu cảm thụ văn học, mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người. Thông qua đó, các em được bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách… Có nhiều bộ sách hướng tới điều đó, tuy nhiên với xu hướng cải tiến về cả hình thức lẫn nội dung, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc các quyển sách sau: Continue reading

TÁC GIA TÁC PHẨM XUÂN DIỆU

DANH MỤC SÁCH TÀI LIỆU CHUYÊN, BẢN ĐỒ, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TỦ SÁCH TÁC GIA TÁC PHẨM

Tài liệu chuyên hay việc xây dựng kho lưu trữ tài liệu chuyên dụng có tầm quan trọng đối với công tác phục vụ công tác Văn thư Lưu trữ.  Không những thế, việc tìm mua tài liệu chuyên phục vụ tra cứu nhanh chóng và góp phần khuyến khích người học tìm hiểu sâu vấn đề cần nghiên cứu.

DANH MUC SACH BAN DO, TL CHUYEN Continue reading