Tag Archives: thần đồng

Trạng nguyên 13 tuổi Nguyễn Hiền

Trạng nguyên 13 tuổi Nguyễn Hiền

NGUYỄN HIỀN

Nguyễn Hiền sinh tại làng Dương A, huyện Thượng Hiện, phủ Thiên Trường, nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Trạng Lường Lương Thế Vinh

Trạng Lường Lương Thế Vinh

LƯƠNG THẾ VINH (1442 – ?)

Lương Thế Vinh là người làng Cao Hương, huyện Thiên Bản (thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ngày nay).

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn