Category Archives: DANH MỤC SÁCH

TÁC GIA TÁC PHẨM XUÂN DIỆU

DANH MỤC SÁCH TÀI LIỆU CHUYÊN, BẢN ĐỒ, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TỦ SÁCH TÁC GIA TÁC PHẨM

Tài liệu chuyên hay việc xây dựng kho lưu trữ tài liệu chuyên dụng có tầm quan trọng đối với công tác phục vụ công tác Văn thư Lưu trữ.  Không những thế, việc tìm mua tài liệu chuyên phục vụ tra cứu nhanh chóng và góp phần khuyến khích người học tìm hiểu sâu vấn đề cần nghiên cứu.

DANH MUC SACH BAN DO, TL CHUYEN Continue reading