Lê Văn Hưu – Nhà sử học lỗi lạc

Lê Văn Hưu - Nhà sử học lỗi lạc

LÊ VĂN HƯU (1230-1322)

Lê Văn Hưu là nhà Sử học đầu tiên của nước ta. Quê ông ở làng Thần Hậu, nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1247, nhà vua mở khoa thi ở kinh thành, ông tham dự và đỗ Bảng nhãn. Lê Văn Hưu làm ở Viện Hàn lâm, về sau được thăng dần đến chức Thượng thư Bộ Binh.

Nhờ sự hiểu biết sâu rộng nên ông được cứ làm Giám tu Quốc sử viện, biên soạn bộ sách lịch sử của đất nước. Lê Văn Hưu đã nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm được giao và bộ Đại Việt sử kí đã được dâng lên vua Trần vào năm 1272.

Đại Việt sử kí là bộ sử viết về nước ta từ thời dựng nước cho đến cuối thời nhà Lý, đã trở thành cơ sở sử liệu cho nhà Sử học Ngô Sĩ Liên hoàn thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư vào thế kỉ XV. Tiếc rằng, bộ Đại Việt sử kí toàn thư của Lê Văn Hưu hiện nay không còn.

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn