Trạng Lường Lương Thế Vinh

Trạng Lường Lương Thế Vinh

LƯƠNG THẾ VINH (1442 – ?)

Lương Thế Vinh là người làng Cao Hương, huyện Thiên Bản (thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ngày nay).

Chân dung quan trạng Lương Thế Vinh. Đền thờ ông hiện đặt tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Chân dung quan trạng Lương Thế Vinh. Đền thờ ông hiện đặt tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Thuở nhỏ, Ông rất thông minh, nổi tiếng là thần đồng, Ông đỗ Trạng nguyên trong khoa thi năm Quý Mùi (năm 1463). Nhân dân thường gọi Ông là Trạng Lường.

Lúc đầu, Ông giữ chức Văn Thu, chuyên soạn thảo các giấy tờ giao thiệp với nhà Minh (1368 – 1644). Dưới thời Hồng Đức (1470 – 1497), Ông lần lượt giữ các chức quan phụ trách giáo dục (Hàn lâm viện thị thư, Nhập thị kinh diên kiêm chức Tri huấn ở Sùng Văn quán, Tú Lâm cục và Sái phu – người sửa chữa và bình phẩm thơ văn của hội Tao đàn). Ông không ham công danh phú quý, sống trung trực và tính cách hay khôi hài. Khi về hưu, Ông sống giản dị ở quê nhà.

Lương Thế Vinh là nhà văn hóa, nhà toán học, nhà nghiên cứu Phật học và là một nhà giáo kiệt xuất, có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là Đại thành toán pháp, Hỉ phường phả lục, Thiền môn khoa giáo.

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn